Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő neve: Bambuszliget 2006 Kft.

Az adatkezelő címe: Bambuszliget 2006 Kft.

Az adatkezelés megnevezése:
az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

Az adatkezelés jogalapja:
a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre:
A. A felhasználó által kötelezoen megadott adatok név, cím,telefonszám,szállítási cím és e-mail cím,valamint számlázási név és cím.
B. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelo fér hozzá,azokat harmadik személynek nem adja ki.

Az adatkezelés idotartama:
A. A felhasználó által kötelezoen megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja az oldalnak, (a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétol számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztoen használ személyes adatot, vagy buncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a kajcsizz.hu a regisztráció törlésével egyidejuleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejuleg azonnal törölheti).

A személyes adatok törlése:
A törlési igényt e-mailben a bambuszliget@enternet.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétol számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetosége:
Az kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók elozetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követo használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezelésérol a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelo kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérol, címérol (székhelyérol) és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az bambuszliget@enternet.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés idotartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetoségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetoségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság elott gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemelteto munkatársát a bambuszliget@enternet.hu e-mail címen.

POWERED BY: BIZSWOOP BIZSWOOP
Kedves Vendégünk, rendelését csak nyitvatartási időben 10:00 és 21:30 között tudjuk rögzíteni.